Bøger

Dream Tamer (2003)

I sin fortællings form minder Dream Tamer mest om et eventyr, men læseren advares i starten af bogen om at der snart vil blive stillet nogle krav til læserens tålmodighed og opmærksomhed, idet bogens filosofiske indhold bliver mere og mere synlig gennem den eventyrlige overflade tegnet af et landskab, hvor fugle, træer, insekter, skyer og lign. bliver til levende personer, der er med til et hjælpe hovedpersonen Morizok i hans søgen efter livets mening. Midtvejs i bogen må eventyret fuldstændigt vige plads for en ægte eksistentialistisk diskussion, der føres af hovedpersonen med sig selv. Fortællingens land er ikke til at lægge hånd på, og dens synlighed bliver konstant forstyrret af det metafysiske flimmer der finder sted bagved. Læseren inviteres til selv at søge dette terra  vita incognita, enten ved at følge sine drømme som hovedpersonen forsøger eller ved at smide denne uroskabende passager ud af bussen.

 

The man who stole Todor Tuga’s life (2009)

Become who you are – er Nietzsche’s berømte epigram, som udfordrer èn til at møde sin frihed og sin skæbne på lige vilkår. Men hvorvidt man kan blive mere end hvad man er spørgsmålet som den navnløse hovedperson i denne roman kæmper med. Alt hvad der er mellem himmel og jord kan ens liv blive til, og mere end det hvis man transcenderer og begår sig i det endeløse, hvad det endeløse end måtte betyde. Og hvis man ikke kan, er der så andres liv som er værd at stjæle? At der er ting som står i vejen for vores frihed og vores idealer er sandheden som hovedpersonen i denne historie må lære, ved at indse sin uhelbredelige middelmådighed og sin forfængelighed som ikke engang hans idoler formå at undslippe. Historien er fortalt af hovedpersonen selv på hans sidste dag, mens han er på besøg hos en stenhugger, der har til opgave at lave hans gravsten. Ved at følge hans erindringer af tiden inden den sidste dag, bliver læseren bekendt med hovedpersonens rise and fall, samt med episoden om et mystisk og tilsyneladende tilfældigt mord på hans udlejer og dennes kat, som han bliver anklaget for. Forfatteren har for inspiration at takke Dostojevskijs Kældermennesket ( Optegnelser fra et kælderdyb 1864). Læseren advares om at denne online udgave mangler den sidste finpudsning (proofreading), men indholdsmæssigt forbliver historien den samme.

 

Budjenje Andrije Kolara (2004) (Awakning of Andrija Kolar)

Der findes de dristige og viljestærke som kan forandre verden, historien og ikke mindst den tid de lever i. Der findes bomuld-idealister som ikke rigtig ved hvad de tror på eller hvor stærke de er i deres tro. Der findes de usikre, lydige, langsom opfattende og kronisk forskrækkede. Der findes mange andre, og derfor kunne det være hvem som helst, som den første sætning i denne roman om den Bosniske borgerkrigs drama lyder. Hovedpersonen Andrija Kolar er politiinspektør i hovedstaden Sarajevo, og tror at han hører blandt de i sin moral urokkelige mennesker, hvis syn på tingene ikke lader sig forstyrre af den forandring, der langsomt sker i landet. Mens voldens spiral vokser og får klare etnisk/religiøse dimensioner forsøger han blindt at passe sit job og holde sig til de værdier som for ham optager  verdens moralske centrum. Men hans idealisme bliver stillet på en hård prøve, og lige pludseligt er hans iver hans største fjende. Opslugt af begivenhedernes vortex, knækkes han ligesom mange andre og bliver kastet rundt i stormen, hvor den sidste redning kun kan være kærlighed. Historien følger Andrija gennem Srajevos gader i hans politiarbejde, hvor hans personlige overbevisninger og hans familie relationer knyttes uløseligt sammen i en moralsk Gordisk knude. Romanen dækker tiden umiddelbart inden krigens udbrud og krigens første måneder. Begivenhederne tager uforudsigelige drejninger, men til sidst er Andrija nødt til at vågne op fra borgerkrigens mareridt for at afgøre med sig selv hvem han er.

Romanen har endnu ikke fået sin engelske eller danske oversættelse, men der arbejdes på sagen.

 

De nedenstående værker er allerede omtalt ovenfor. Lad jer ikke forvirre af de originale titler.

Krotitelj snova (2003)
Čovjek koji je ukrao život Todoru Tugi (2009)

Kjerkegorov Univerzum (2006, prevod)